Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2022

DIPA 01 Tahun Anggaran 2022

NO BULAN DOWNLOAD
1 Januari Download
2 Februari Download
3 Maret Download
4 April Download
5 Mei Download
6 Juni Download
7 Juli Download
8 Agustus Download
9 September Download
10 Oktober Download
11 November Download
12 Desember Download

DIPA 04 Tahun Anggaran 2022

NO BULAN DOWNLOAD
1 Januari Download
2 Februari Download
3 Maret Download
4 April Download
5 Mei Download
6 Juni Download
7 Juli Download
8 Agustus Download
9 September Download
10 Oktober Download
11 November Download
12 Desember Download

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2021

DIPA 01 Tahun Anggaran 2021

NO BULAN DOWNLOAD
1 Januari Download
2 Februari Download
3 Maret Download
4 April Download
5 Mei Download
6 Juni Download
7 Juli Download
8 Agustus Download
9 September Download
10 Oktober Download
11 November Download
12 Desember Download

DIPA 04 Tahun Anggaran 2021

NO BULAN DOWNLOAD
1 Januari Download
2 Februari Download
3 Maret Download
4 April Download
5 Mei Download
6 Juni Download
7 Juli Download
8 Agustus Download
9 September Download
10 Oktober Download
11 November Download
12 Desember Download

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2020

DIPA 01 Tahun Anggaran 2020

NO BULAN DOWNLOAD
1 Januari Download
2 Februari Download
3 Maret Download
4 April Download
5 Mei Download
6 Juni Download
7 Juli Download
8 Agustus Download
9 September Download
10 Oktober Download
11 November Download
12 Desember Download

DIPA 04 Tahun Anggaran 2020

NO BULAN DOWNLOAD
1 Januari Download
2 Februari Download
3 Maret Download
4 April Download
5 Mei Download
6 Juni Download
7 Juli Download
8 Agustus Download
9 September Download
10 Oktober Download
11 November Download
12 Desember Download

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2019

DIPA 01 Tahun Anggaran 2019

NO BULAN DOWNLOAD
1 Januari Download
2 Februari Download
3 Maret Download
4 April Download
5 Mei Download
6 Juni Download
7 Juli Download
8 Agustus Download
9 September Download
10 Oktober Download
11 November Download
12 Desember Download

DIPA 04 Tahun Anggaran 2020

NO BULAN DOWNLOAD
1 Januari Download
2 Februari Download
3 Maret Download
4 April Download
5 Mei Download
6 Juni Download
7 Juli Download
8 Agustus Download
9 September Download
10 Oktober Download
11 November Download
12 Desember Download